Barcelona residu zero. Cap a una gestió de residus transformadora

L'estratègia del residu zero es basa en la prevenció, reducció de generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva, posant especial atenció a la matèria orgànica. La seva filosofia es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle productiu o als sistemes naturals.

* Activitat coordinada per l'eix d'ecologia de Barcelona En Comú.

Programa: 

1. El residu zero com a resposta global als impactes de l'ús dels recursos 

Explicació dels impactes derivats del consum de recursos i dels moviments globals que donen suport al concepte de residu zero i les principals iniciatives en aquest sentit a escala global

A càrrec de Mariel Vilella, GAIA.

2. L'estratègia Residu Zero a Barcelona

Barcelona va aprovar adopció d'una estratègia residu zero fa pocs mesos. Comptarem amb l'explicació de la situació actual de la gestió dels residus a Barcelona així com dels objectius i principals iniciatives en curs. Eixos bàsics de la nova contracta i principals canvis

A càrrec de Frederic Ximeno, comissionat d'ecologia de l'Ajuntament de Barcelona

3. La recollida porta a porta

La recollida de residus individualitzada porta a porta és clau en les experiències RZ existents.

A càrrec de Joan Marc Simon, Zero Waste Europe.