La seguretat un bé comú? Reptes del model local

La jornada vol reflexionar sobre què són les violències i com volem afrontar-les, i com entenem la seguretat, i en particular com contribuir a generar seguretat per al bé comú. Algunes de les preguntes que ens volem fer per contribuir al debat són: És el mateix seguretat que policia? La Seguretat inclou la convivència? L'espai públic s'ha de controlar o s'ha de gestionar? Com afrontem els conflictes entre veïns? Què altres factors impacten en la seguretat de la ciutat? I en la del barri? Qui té la responsabilitat de la seguretat? Quin rol hauria de tenir la policia? A partir d'algunes propostes sobre els elements que s'entenen imprescindibles d'un model local de seguretat, podem construir col•lectivament quin ha de ser el lloc de la ciutadania en aquest àmbit, la importància de la coresponsabilitat i els mecanismes efectius per involucrar-nos en les polítiques de seguretat.

*Activitat coordinada per l'eix de seguretat i drets civils de Barcelona En Comú

Programa: 

 

  1. Tipus de violències: estructural, cultural i personal. Anàlisi de les violèncias urbanes
  2. Seguretat tradicional, seguretat humana, cures
  3. Model de seguretat local
  4. Policia i serveis de proximitat