Polítiques públiques d’immigració i diversitat amb perspectiva intercultural: acció de govern de Barcelona en Comú

Sovint parlem d’interculturalitat però, sabem realment què significa aquest terme? Sabem què implica aplicar la perspectiva intercultural per portar a la pràctica polítiques públiques?

La interculturalitat és un procés que ens ha de permetre generar relacions i la interacció entre totes les persones des del reconeixement mutu de la seva diversitat sociocultural. La mirada intercultural pren com a punt de partida la constatació d’una realitat social i cultural diversa. Incorporar la mirada intercultural a la tasca diària implica contribuir al canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius pertanyents a cultures o grups minoritzats.  

La interculturalitat, no es pot entendre com un mer instrument d’intercanvi entre persones de cultures i religions diverses. Ha de promoure un diàleg crític que qüestioni les relacions de desigualtat, discriminació. Per allò es fa un aposta per un model transformador que parteixi de la necessitat d’incidir en aquelles estructures, tant polítiques com mentals,  generadores de vulneracions de drets i de desigualtats.

En aquesta sessió es presentarà l’estructura de l’àrea d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat a l’Ajuntament i les polítiques públiques de l’acció de govern que s’hi ha desenvolupat durant aquest mandat alhora que s’identificaran els reptes que queden de cara al futur.

 

Programa: 
  • Estructura del comissionat d’Interculturalitat, Immigració i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona
  • Serveis que depenen de l’àrea
  • Abordatge de polítiques públiques des d’una perspectiva intercultural (immigració, diversitat cultural, poble gitano i pluralisme religiós)