Gemma Ubasart

Doctora, DEA i Llicenciada en Ciència Política per la UAB; DEA en Dret i Master Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials per la UB. He assolit també l'Internacional Diploma in Critical Criminology expedit per 8 universitats europees i nordamericanes. Postgrau CIS en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades.

He realitzat estades de recerca a la London School of Economic and Political Science (Gran Bretanya), a la Università di Padova (Itàlia), a la University of Ottawa (Canadà), a Science Po-París (França) i a l'Instituto de Altos Estudios Nacionales (Equador). He gaudit de beques postdoctorals a la Universidad Autónoma de Madrid -Alianza 4 Universidades- i a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Prometeo- (Equador).

Des de la lectura de la tesi doctoral el 2008 a la UAB, he combinat la tasca acadèmica -docent i investigadora - amb la professional -assessoria i consultoria a governs i partits-, tant a Europa com a Amèrica Llatina.

Les meves àrees d'interès són les polítiques i la gestió pública, el govern local, l'Estat del Benestar, els moviments socials i la criminologia. 

Actualment sóc professora agregada interina a l'Àrea de Ciència Política. Acreditada per l'AQU (professora agregada) i per l'ANECA (professora titular).

 

 

Activitats que imparteix

  • 14 febrer
    Tancada

    La sessió donarà a conèixer instruments que permetin interpretar la conjuntura política:  evolució demogràfica, valoracions i percepcions de la ciutadania, grau de confiança en les institucions, identificacio de problemes socials. A través d'aquests estudis és possible preveure els espais polítics creixents.