Susana Ordoñez

Treballadora de la Unitat AntiDesnonaments de l'Ajuntament de Barcelona

Activitats que imparteix