Com ens organitzem i participem a Barcelona en Comú (2a edició)

Orientar i dinamitzar els espais de participació (assemblees territorials, eixos, comissions i grups de treball) en relació als valors i reptes polítics de BComú és una de les tasques més importants que han d’assumir els activistes que porten a terme les funcions de coordinació dels espais. La necessària articulació entre els espais i amb els òrgans de presa de decisions, així com l’acollida de nous activistes, fan imprescindible entendre quina és l’estructura interna de BComú, quin tipus de membres hi ha l’organització i com es relacionen entre si, què se n’espera del seu paper, amb quins recursos es pot comptar, i com es pot participar en els espais i en les diferents accions de mobilització proposades. Aquest taller vol facilitar la informació bàsica d’aquestes qüestions i resoldre els dubtes que les persones coordinadores d’espais o que formen part de la xarxa d’acollida poden tenir. Els debats i qüestions no resoltes que puguin sorgir d’aquest taller poden servir per detectar futurs tallers d’aprofundiment. 

Programa: 

Els objectius del taller són els següents:

  • Facilitar informació i recursos perquè les persones que porten a terme funcions de coordinació i acollida als espais ho puguin fer adequadament i en coherència amb els principis i valors de BComú
  • Aprofundir sobre com estem organitzats i com es prenen les decisions a BComú
  • Conèixer els tipus de membres que hi ha a l’organització, quin és el seu paper i quines dinàmiques de participació s’hi poden establir 
  • Detectar necessitats de recursos, materials i enllaços dels espais de participació.