Coeduació per a famílies d’infantil i primària

Aquesta sessió està impulsada pel grup de Famílies en Comú i vol compartir diferents experiències a l’hora d’educar, i com relacionar-se amb els fills i filles ajuda a sentir-se acompanyat/da i facilita una major comprensió de la quotidianitat. El taller pretén ser un lloc de trobada entre famílies on oferir eines i recursos per educar d’una manera respectuosa i lliure d’estereotips, per així contribuir a una educació equitativa dels més petits i de les més petites de la casa. 

Els objectius d'aquest taller són:

  • Comprendre el funcionament del sistema sexe-gènere
  • Revisar els propis prejudicis i creences adquirides en la socialització de gènere
  • Identificar els estereotips i les desigualtats de gènere dins l’àmbit escolar i familiar
  • Reflexionar sobre el model de coresponsabilitat en les tasques domèstiques en l’àmbit familiar
  • Conèixer recursos coeducatius
Programa: 
  1.  Estereotips i rols de gènere
  2.  Desigualtats de gènere
  3.  Corresponsabilitat
  4.  Llenguatge emocional i resolució de conflictes
  5.  Recursos coeducatius