Com assessorar al veïnat amb l'habitatge

Desenvolupar polítiques és tan important com fer-les arribar de forma entenedora i útil als veïns i veïnes perquè puguin utilitzar-les. Per això, el Grup d’Emergència Habitacional organitza una formació on treballarem juntes com explicar tots els serveis de l’Ajuntament en matèria d’habitatge i durem a terme simulacions pràctiques de conversa amb diferents perfils.

Programa: 

Explicació dels materials informatius de BComú

  • Explicació de les competències de les diferents institucions
  • Explicació dels serveis i recursos de l’Ajuntament

Guió i simulacions d’atenció a les veïnes

  • Presentació Guió
  • Obertura
  • Simulació de situacions amb diferents perfils: Hater, persona afectada, persona interessada...
  • Com fer tancament amb oferta de més info i petició de dades