Dret a la vida digne! Envelliment i dependència en el sistema de salut i social a Barcelona

En els darrers anys se’n parla del dret a un envelliment digne i actiu, així com dels drets de les persones amb dependències, ja siguin per edat o discapacitat. L’Ajuntament de Barcelona ha avançat força en aquest sentit, tot i que queda molt per tenir un model universal i públic. 

Des de BComú, impulsem un nou grup de treball que pretén sensibilitzar i fer visible socialment les necessitats de les persones grans i amb dependències, i fer-ne propostes, tant dins de BComú com als diferents territoris, per avançar cap a una societat més justa i solidària.

La primera acció del nou grup és l'organització de la formació Dret a la vida digne! Envelliment i dependència en el sistema de salut i social a Barcelona. Aquesta sessió vol sensibilitzar i donar eines que permetin conèixer millor les dades i els recursos que ja tenim a la ciutat i els nostres reptes de futur. Comptarem amb Sonia Fuertes (Comissionada d’Acció Social), Gemma Tarafa i Carol Recio (Regidora de Salut, Envelliment i Cures), Maria Luisa D’Addabbo (Consellera de Salut i Acció Social al Districte d’Horta-Guinardó i membre del Grup Motor). Modera: Sara Tolosa, Coordinadora de l’Eix de Salut.

Programa: 

Bloc 1: Quina és la situació demogràfica actual de la ciutat? (a càrrec de Maria Luisa D’Addabbo)

  • Conceptes demogràfics  de Barcelona (també en relació a la població europea i mundial)
  • Projecció de la població per grups d’edat; projecció de la població amb dependència

Bloc 2: Quines són les lleis de referència i l’organització del sistema social a Barcelona? (a càrrec Sonia Fuertes)

  • Breu introducció a les normatives
  • Conceptes bàsics de la Llei de Servei Socials
  • Serveis socials basics i epecialitzats

Bloc 3: Quins són els recursos existents a la ciutat, les noves intervencions previstes i els nostres reptes de futur? (a càrrec de Gemma Tarafa i Carol Recio)

  • Els recursos existents  per a l’atenció de les persones grans i/o amb depèndencia
  • Noves intervencions i reptes de futur