Gestió alternativa del conflicte en els grups

Tendim a veure el conflicte com un espai poc útil pels grups els projectes, ja que provoquen tensió entre les persones que participen en aquests. Tanmateix, quan aquests es donen, si són tractats adequadament es poden convertir en una font de creixement i desenvolupament individual i col·lectiu.

Aquest taller proposa una nova mirada al conflicte en els grups, de forma més constructiva i amable. Premetrà comprendre millor els mecanismes d’aquests i abordar-los amb menys estrès i de forma més resolutiva.

Els objectius que es proposen són els següents:

  • Descobrir el conflicte com a font d’aprenentatge, transformació i creixement d’un grup
  • Identificar els elements i fases del conflicte
  • Desenvolupar estratègies de prevenció i gestió davant del conflicte
Programa: 
  1. Introducció: com veiem el conflicte en els grups i com els vivim. Com s’han generat? Què podem fer quan ja estan molt avançats?
  2. Elements i fases del conflicte
  3. El conflicte en espais de diversitat
  4. Com construir espais per treballar els conflictes i les cures de les persones que en formen part
  • Què podem fer per prevenir els conflictes 
  • Quina és la meva influència com a membre d’un grup i quina és la influència del propi grup davant un conflicte
  • Quin és el cost que suposa no invertir temps per ocupar-nos dels conflictes