Jornades sobre polítiques d'habitatge per fer front a l'emergència habitacional

ACTIVITAT APLAÇADA

L’Escola del Comú convida a consellers i conselleres de districte, activistes de BComú i regidores de l'AMB, interessades en aprendre i compartir estratègies per fer efectiu el dret a l'habitatge. Per a fer-ho, l'eix d'habitatge de BComú presenta unes jornades de formació sobre POLÍTIQUES D'HABITATGE PER FER FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL. Aquestes jornades explicaran què podem fer en matèria d’urbanisme, espai públic i habitatge, atès el moment actual en què és urgent una regulació dels preus del lloguer i altres respostes de les administracions davant l’emergència habitacional. Farem una mirada a la ciutat metropolitana per descobrir possibles oportunitats per fer habitatge. Els objectius de les jornades són els següets:

  • Aproximar-nos als elements bàsics de l’urbanisme i l’espai públic, així com als seus antecedents als districtes i la ciutat, i les iniciatives que actualment s’estan portant a terme
  • Identificar polítiques i tipus d’iniciatives / mesures que caldria impulsar per donar resposta a les actuals necessitats detectades
  • Aprofundir en la qüestió de l’emergència habitacional i l’assetjament immobiliari i definir el paper dels consellers i conselleres en aquestes matèries, especialment en situacions de vulnerabilitat i il·legalitat dels tenidors d’habitatge
Programa: 

Jornada 1. L'urbanisme, l'ampliació del parc assequible i la rehabilitació com a eines per promoure el dret a l habitatge [14 de març de 10 a 14h]

En aquesta sessió abordarem l'estreta relació entre urbanisme i habitatge, com afecta el planejament a la provisió d'habitatge, farem una mirada a la ciutat metropolitana per descobrir possibles oportunitats per fer habitatge. Alhora, intentarem identificar aspectes bàsics com les diferents claus urbanístiques, els processos de modificació del planejament.

  • Urbanisme per a dummies: d’on venim? 
  • Reptes claus per una política d'habitatge: Ampliació del parc assequible i Rehabilitació
  • Com fem front a la manca d'habitatge assequible? Perquè triga tant la construcció? Quins reptes suposa per  a les polítiques d'habitatge la crisi climàtica?

Hi participaran entre d'altres Laia Grau, Àlex Giménez, Roger Clot, Tonet Font i Núria Colomer

 

Jornada 2. La lluita contra els desnonaments i les estratègies legals anti-assetjament com a eines per promoure el dret a l'habitatge [4 d'abril de 10 a 14h]

  • D’on venim? De la disciplina urbanística, a la disciplina d’habitatge, distribució de competències entre les administracions, llei i normes actuals
  • Situació actual i actuacions des dels ajuntaments
  • Què podem fer des dels barris / districtes per lluitar contra l’emergència habitacional i l’assetjament immobiliari