Activisme creatiu: narratives visuals i experiències

La ficció i el activisme social tenen molt en comú. Una novel·la, una película o un videojoc transformen la realitat intervenint en les creences i els valors humans. Una manifestació, una acció o una campanya activista també. Per fer-ho, totes fan servir el que tenen més a prop: el cos, la imatge, la paraula. En aquest taller estudiarem alguns recursos i procediments utilitzats en la producció de ficcions i les seves possibles aplicacions activistes.

Programa: 

 

  1. Política i art, alguns conceptes bàsics
  2. Tècniques i gèneres de ficció aplicats a l'activisme
  3. Principis i tàctiques d'activisme creatiu
  4. Grups de treball i dinàmiques

 

Objectius del taller:

  • Reflexionar de manera crítica sobre la funció i els efectes socials de les imatges que inunden les nostres ciutats i la nostra vida quotidiana
  • Conèixer diferents tipus de tàctiques d'acció directa creativa 
  • Establir connexions entre algunes transformacions socials i diversos moviments artístics actuals
  • Aplicar la imaginació i la creativitat amb la finalitat d'amplificar el missatge i provocar la reflexió crítica
  • Enfortir la coooperació i el treball col·lectiu en la producció de campanyes activistes
  • Explorar l'art de dissenyar accions efectives