Com funciona l'Ajuntament de Barcelona: nivell polític, estructura executiva i funcionament dels districtes

El taller permetrà conèixer l’estructura de l’ajuntament i el seu funcionament per activar de forma efectiva els mecanismes i canals de coordinació interna.

Objectius del taller:

  • Donar a conèixer el funcionament intern de l'Ajuntament a nivell polític i estructura executiva
  • Identificar els nivells de coordinació entre àrees, districtes i assemblees de barri/districte
  • Fer una diagnosi sobre la coordinació entre les estructures tècniques i els espais polítics
Programa: 

Primera part. Funcionament de l'Ajuntament de Barcelona

  • Estructura de l’Ajuntament: estructura executiva i estructura política
  • Els òrgans de decisió

Segona part. El funcionament dels districtes

  • Informació general del districte: òrgans i estructura tècnica
  • Relació dels consellers amb la part tècnica
  • Coordinació entre àrees i districtes amb consellers: revisió dels fluxes d'informació i proposta de millores
  • Coordinació entre assemblees- eixos i consellers