Jordi Martin

Conseller del Districte de Sant Martí: barris de Besòs-Maresme i Diagonal Mar i Front Marítim. Àrees de Turisme, Economia social i solidària, Participació i Transparència. Coordinador de consellers de districte de Barcelona en Comú. 

 

Activitats que imparteix