La nova llei de contractes del sector públic i la seva aplicació als ajuntaments

El passat 8 de novembre va ser aprovada la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Del seu resultat en destaca la renovació democràtica que representa i els criteris ètics que s’incorporen en les dinàmiques de contractació pública principalment en l’àmbit dels governs locals. Sobre el projecte de llei presentat originalment per part del Govern, el Grup Confederal ECP va aconseguir que fossin admeses 110 esmenes de les 118 presentades. Aquesta tasca va recaure principalment en el Grup Confederal i en la xarxa de tècnics d’Ajuntaments del Canvi, en el que hi destaca l’experiència i aportació de l’Ajuntament de Barcelona.

És per això que aquesta jornada pretén posar en valor el treball en xarxa, coordinat i de col·laboració entre els espais estatal i municipal, i la capacitat d’incidència que representa en matèria de radicalitat democràtica i transformació de la gestió pública amb major transparència i valors ètics. Alhora s’analitzaran les oportunitats i els reptes de l’aplicació de la llei i es facilitaran informacions que puguin ser d’utilitat als diversos responsables tècnics, directius i càrrecs electes que participen en processos de contractació pública.

La jornada s’adreça per tant a polítics i responsables directius i tècnics d’Ajuntaments de Catalunya, i en especial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

Programa: 

9,00h Inscripcions

9,30h Benvinguda a la jornada a càrrec de Gerardo Pisarello, Primer tinent d’alcaldia i direcció de l’Àrea d’Economia i Treball de l’Ajuntament de Barcelona

9,45h Una contractació pública ètica per recuperar la democràcia: el treball parlamentari i la col·laboració amb els governs locals

Intervenen: Marcelo Expósito, Josep Vendrell, Gloria Elizo

11,00h La contractació pública social a l’Ajuntament de Barcelona

Intervenen: Jordi Ayala, Paco Blanco, Sònia Ruíz

12,15h Pausa-café

12,45h Reptes i oportunitats de l’aplicació de nova llei pels Ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona

Intervenen: Candela López (Ajuntament de Castelldefels), Jose Téllez (Ajuntament de Badalona), Àlex Masllorens (Ajuntament de Barcelona), Óscar Monterde (Ajuntament de Terrassa)

14,00h Cloenda de la sessió a càrrec de Ximo Balaguer, membre de la Direcció Executiva de Barcelona En Comú

14,30h Finalització de la jornada