Mètodes i eines per l'anàlisi de conjuntura política

La sessió donarà a conèixer alguns dels instruments que ens poden servir per analitzar l’evolució sociodemogràfica del país i identificar valoracions i percepcions de la ciutadania respecte qüestions diverses: grau de confiança en les institucions, partits polítics, problemes socials que més preocupen, altres qüestions ideològiques. Aquestes anàlisis ens serviran per iniciar un debat sobre quins són els espais polítics que s’estan obrint en aquest context, i quin paper poden tenir les candidatures municipalistes del canvi i el nou espai polític català que en aquests moments estem articulant.

La sessió està especialment adreçada a les persones membres de la Coordinadora, Relat, Territorial i Grup Municipal, d’aquí que es prioritzaran aquests perfils en el cas que hi hagi molta demanda.

Programa: 
  1. Estudis sociològics i d'opinió: enquestes del Centro de Investigaciones Sociológicas, Centre d'Estudis d'Opinió, Baròmetre municipal
  2. Índex i indicadors socioeconòmics com a resum de paràmetres de conjuntura i atributs socials
  3. Interpretació de les dades i anàlisi de resultats per preveure espais polítics creixents: el paper de les candidatures municipalistes del canvi i el nou espai polític català