Formació per a consellers i conselleres de districte de BComú

Els consellers i les conselleres de districte de Barcelona En Comú desenvolupen l’acció territorial institucional en el marc de les directrius polítiques definides a BComú. La seva tasca prioritària és en relació amb el seu àmbit d’actuació, i funcionen per equips que estructuren, amb el regidor o la regidora corresponent, un grup municipal de districte. Defineixen i impulsen juntament amb la seva assemblea de districte les polítiques aplicables al territori. L’equip de consellers i conselleres de districte és, per tant, una de les peces clau per a l’articulació del territori tant amb l’organització com amb el grup municipal de l’Ajuntament. 

Els consellers i conselleres han de disposar de les competències imprescindibles per al desenvolupament de les seves tasques en totes les seves dimensions. És per això que l’Escola del Comú, espai de reflexió i empoderament impulsat per BComú, proposa amb la col·laboració amb l’equip de coordinació de consellers, una formació que permeti l’acompanyament durant l’inici de les seves activitats al districte, i que faciliti una millor articulació amb l’organització política.

Els objectius de la formació són:

  • Generar un espai conjunt de coneixement i relació en què participi l’equip de consellers i conselleres de districte de Barcelona En Comú, que afavoreixi el sentiment de pertinença a un equip ampli i el seu vincle amb l’organització
  • Adquirir les competències bàsiques per a portar a terme les funcions i tasques pròpies dels consellers i conselleres de districte segons els càrrecs i dedicacions
  • Intercanviar coneixements i experiències entre els consellers i conselleres amb experiència i aquells que per primera vegada assumeixen aquest càrrec
Programa: 

Sessió 1. Els districtes: actuacions, competències i organització (1a part)

Sessió 2. Els districtes: actuacions, competències i organització (2a part)

Sessió 3. Participació ciutadana als districtes: òrgans, processos, dinàmiques

Sessió 4. Gestió alternativa dels conflictes

Sessió 5. Parlar en públic de forma assertiva

Sessió 6. Eines bàsiques de coordinació, gestió i comunicació de l’equip de consellers