Laura G. De Paoli

Advocada, experta en dret immobiliari, actualment és assessora jurídica del Sindicat de Llogateres i ha col·laborat amb nombrosos moviments socials vinculats a l‘habitatge

Actividades que imparte