Lideratge eficaç i democràtic per construir relacions sostenible

Dins de les organitzacions convivim i treballem amb una gran diversitat de posicions i multiplicitat de rols, que es donen entre les persones, i poden generar dificultats relacionals i de gestió del poder. Aquests conflictes consumeixen temps i energia, disminueixen la productivitat i sovint dificultant arribar als objectius a assolir.

Aquest taller vol desenvolupar el propi lideratge per poder treballar i liderar equips amb més fluidesa. Algunes persones poden sentir tenir dificultats per desenvolupar rols directius i/o de lideratge, i inconscienment poden generar-se dificultats en el treball d’equip, per no saber gestionar espais de treball i de presa de decisions.

Conviure i treballar en equip no sempre és una tasca fàcil i sovint tenim dificultats en les diferents tipus de relacions que establim a les organitzacions: laborals, polítiques, personals, etc. Per poder gestionar aquestes diferències, tensions i conflictes, treballarem algunes eines que ens permetran desenvolupar relacions més sostenibles i eficaces. Aquest treball repercutirà en un benefici tant per la persona que lidera, com pels equips

Per desenvolupar el màxim potencial de cada persona dins l’organització, els objectius d'aquest taller són els següents

  • Descobrir i prendre el propi lideratge
  • Prendre consciència del propi poder (rang) i fer un ús sa d’aquest
  • Gestionar millor les relacions amb els diferents rols de l’organització
  • Aprendre a liderar i ser liderat: ser capaç de tenir persones a càrrec, i per sobre
  • Donar eines per prendre consciencia de com gestionem les nostres relacions, com ens comuniquem i des d’on, i conseqüentment aconseguir que el treball en equip sigui més lleuger, engrescador i efectiu
Programa: 

 

El curs és un procés d’aprenentatge que parteix de l'exploració personal i fa prendre consciència de la visió personal i quina vinculació té aquesta amb la visió de l’organtizació. A partir d’aquí, es pot prendre posicionament com a líder i clarificar quin és el seu rol.

El curs està especialment adreçat a les persones membres de la Coordinadora, Relat, Territorial i Grup Municipal, d’aquí que es prioritzaran aquests perfils en el cas que hi hagi molta demanda.

El curs està integrat per tres blocs:

  1. Parlarem de lideratge, què es liderar, de la pròpia visió, analitzarem el propi rol com a líder
  2. Treballarem sobre el poder, els privilegis i el rang; i explorarem què passa amb les relacions del meu entorn segons on ens posicionem.
  3. Ens enfocarem amb allò que sovint ens desafia: les relacions que ens pertorben i amb les que hem de treballar; i donarem eines i idees per poder facilitar les interaccions de manera més fluida i sana.