Economia feminista, de la teoria a la política

En els darrers anys l’Economia Feminista està tenint una creixent influència en els debats polítics i econòmics i, de manera més recent, comença a ser tinguda en consideració en el disseny i desplegament de política pública. És per això que des de l’Eix de Feminismes i LGBTI de Barcelona en Comú es considera important generar un espai de formació i debat polític entorn a què és l’Economia Feminista i de quines maneres pot ser incorporada en la governança de la ciutat. Així, proposem aquest cicle formatiu composat per dues sessions, i una tercera que enllaça amb unes jornades organitzades per la Regidoria de Feminismes i LGBTI de l'Ajuntament de Barcelona. 

Programa: 

 

Sessió 1. Què és l’Economia Feminista i què aporta? Com des d'aquesta s'ha realitzat una crítica a les polítiques que provoquen la crisi econòmica des de 2008 i, sobretot, a partir de 2010.

Presentació a càrrec d’Adriana Sabaté i ponència a càrrec de Sandra Ezquerra.

Sessió 2. Pressupostos i Ordenances Municipals des de l’Economia Feminista i la seva aplicació a la ciutat de Barcelona

Presentació a càrrec d’Adriana Sabaté i ponència a càrrec d’Elisa Covelo

Sessió 3. Economia Feminista i Economia de les Cures a les ciutats

*Aquesta tercera sessió s'emmarca en la jornada organitzada per la Regidoria de Feminismes i LGBTI el dia 6 d’abril. Properament es facilitarà l'enllaç a la web de la jornada.