El debat de la participació: anàlisi crítica dels processos de participació en l'apoderament ciutadà

La jornada vol obrir el debat de la participació ciutadana i la seva capacitat per transformar relacions de poder, i també les seves limitacions i contradiccions. En aquest sentit s'obren diversos interrogants: la participació ciutadana empodera o domestica? Quins poden ser els indicadors una cosa i una altra? I en això, on queda el conflicte?

Aquesta sessió partirà de l'experiència paradigmàtica a nivell internacional dels pressupostos participatius de Porto Alegre, que ens permetrà obrir la reflexió crítica entorn a les potencialitats i les limitacions de la participació. Per altra banda, a partir del debat i la reflexió col·lectiva, vol traslladar aprenentatge i reflexions a les nostres pròpies pràctiques quotidianes, des de dins i fora de la institució (als nostres barris, a les nostres comunitats, a les nostres organitzacions).

Programa: 
  1. Aproximació introctòria a la participació ciutadana: transformació de les relacions de poder i empoderament
  2. La qüestió de les comunitats empoderades en societats desiguals: el paper de les institucions per canviar-ho
  3. Anàlisi de l'experiència dels pressupostos participatius de Porto Alegre: èxits i límits
  4. Debat per reflexionar i/o tenir elements que pugui millorar les pràctiques a les nostres comunitats (barris, col·lectius, organitzacions)