Com es treballa en un centre de serveis socials?

L'activitat, a través d'una dinàmica participativa, mostrarà en primer terme la feina que es fa en un Centre de Serveis Socials. A continuació es presentaran els resultats del projecte Impulsem, procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica d'aquests centres.

Aquesta activitat està coordinada per l'Eix d'Acció Social de Barcelona En Comú.

Programa: 
  1. Quina és la feina que es fa en un Centre de Serveis Socials? Els rols dels seus professionals (aquests continguts es desenvoluparan a través d'una dinàmica participativa)
  2. El projecte Impulsem: procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica dels Centres de Serveis Socials. Resultats obtinguts i propers passos