• 28 març > 04 abril
    Tancada

    Aquest taller vol orientar de forma pràctica els elements més importants per planificar projectes i campanyes: anàlisi de context, definició d'objectius, accions i activitats, recursos i equips, resultats esperats, seguiment i avaluació.