• 07 abril
  Tancada

  El dret a la informació pertany a la ciutadania i per això aquest taller vol mostrar les eines per portar a terme projectes comunicatius propis i independents. Amb una orientació pràctica, es detectarà les necessitats d’informació al marge dels grans mitjans i els instruments disponibles per fer informació.

 • 28 març > 04 abril
  Tancada

  Aquest taller vol orientar de forma pràctica els elements més importants per planificar projectes i campanyes: anàlisi de context, definició d'objectius, accions i activitats, recursos i equips, resultats esperats, seguiment i avaluació.

 • 24 març
  Tancada

  Aquest taller proposa una nova mirada al conflicte en els grups, de forma més constructiva i amable. Premetrà comprendre millor els mecanismes d’aquests i abordar-los amb menys estrès i de forma més resolutiva.

   

 • 22 març
  Tancada

  L'activitat, a través d'una dinàmica participativa, mostrarà en primer terme la feina que es fa en un Centre de Serveis Socials. A continuació es presentaran els resultats del projecte Impulsem, procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica d'aquests centres.

 • 21 març
  Tancada

  En aquesta sessió es presentarà l'Informe sobre la informació a Catalunya elaborat per l'Eix de Dret a la Informació i la Comunicació, que servirà com a preàmbul del debat sobre la situació dels sectors de comunicació a Catalunya i quines són les alternatives als grans mitjans.

 • 10 març
  Tancada

  La jornada vol obrir el debat de la participació ciutadana i la seva capacitat per transformar relacions de poder. A partir d'aquet debat es traslladaran aprenentatges i reflexions a les nostres pràctiques quotidianes, des de la institució, els nostres barris, comunitats i organitzacions.

 • 07 març > 14 març
  Tancada

  En aquestes dues sessions s'explicarà com està evolucionant la xarxa municipalista internacional i com es relaciona amb les xarxes institucionals de ciutats refugi, ciutats contra el TTIP, etc.

 • 04 març
  Tancada

  Aquesta jornada vol transmetre quina és la concepció del model de ciutat, de forma global i especialment des de la perspectiva de la mobilitat urbana basada en el transport públic.

 • 25 febrer > 25 març
  Tancada

  Aquest taller vol desenvolupar el propi lideratge per poder treballar i liderar equips amb més fluidesa. Treballarem algunes eines que ens permetran desenvolupar relacions més sostenibles i eficaces. Aquest treball repercutirà en un benefici tant per la persona que lidera, com pels equips.

 • 24 febrer > 06 abril
  Tancada

  Aquest cicle de jornades vol generar un espai de formació i debat polític entorn a l’economia feminista i com aquesta pot ser incorporada en la governança de la ciutat. 

 • 14 febrer
  Tancada

  La sessió donarà a conèixer instruments que permetin interpretar la conjuntura política:  evolució demogràfica, valoracions i percepcions de la ciutadania, grau de confiança en les institucions, identificacio de problemes socials. A través d'aquests estudis és possible preveure els espais polítics creixents. 

 • 17 desembre
  Tancada

  Aquesta jornada vol evidenciar les preocupants dades de qualitat de l'aire a Barcelona i els seus efectes, i explicar quina és l'estratègia i les mesures que des de Barcelona En Comú es volen portar a terme, a curt i mig termini.

Pàgines